Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi Kielikampus tarjoaa monenlaisia palveluita sekä yksityisille asiakkaille että yhteisöille.

Konsultointi ja kielitaidon testaus

Soveltavan kielentutkimuksen keskus tekee tutkimuksia ja selvityksiä kielikoulutuksen alueelta myös toimeksiantoina. Viime vuosina toimeksiannot ovat liittyneet mm. kielikoulutuspolitiikkaan ja kotoutumiskoulutuksen kehittämiseen.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen julkaisutoiminta kattaa erilaisia kielikoulutukseen liittyviä tutkimusraportteja ja selvityksiä sekä oppimateriaaleja. Jos olet kiinnostunut julkaisemaan Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen sarjassa, ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Lisätietoa saatavilla olevista julkaisuista Tutkimus-sivulla .

Soveltavan kielentutkimuksen keskus koordinoi yhteistyössä Opetushallituksen kanssa Yleisiä kielitutkintoja. Yleiset kielitutkinnot on kansallinen aikuisille tarkoitettu kielitaitotesti, joka arvioi puhumisen, kirjoittamisen, tekstin ja puheen ymmärtämisen taitoa sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu käyttämään vierasta kieltä joko Suomessa tai ulkomailla. Tutkinnon voi suorittaa kolmella tasolla yhdeksässä kielessä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä. Tutkintotodistusta käytetään mm. työ- ja opiskelupaikan sekä kansalaisuuden hakemiseen. Lisätietoja Yleisistä kielitutkinnoista