Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi Kielikampus tarjoaa monenlaisia palveluita sekä yksityisille asiakkaille että yhteisöille.

Asiantuntijat

 • Aalto Eija – opettajankoulutus, suomi toisena kielenä, kielitietoinen opetus, monikielisyys
 • Kulju Jonnasuomi toisena kielenä, ammatillinen kielitaito, toisella kielellä opiskelu, ammatillinen koulutus
 • Lehtonen Tuijasuomi toisena kielenä, toisen kielen opetus, kansainväliset opiskelijat, uudet oppimisympäristöt ja niiden oppimateriaalit
 • Martin Maisa – suomi toisena kielenä, toisen kielen oppiminen, monikielisyys,
 • Mustonen Sanna – suomi toisena kielenä, opettajien koulutus, yläkoulun S2-oppimateriaalien kehittäminen, yleiset kielitutkinnot
 • Pöyhönen Sari – kielikoulutuspolitiikka, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, turvapaikanhakijat, työelämä, monikielisyys, kieli ja identiteetti
 • Reiman Ninasuomi toisena kielenä, opettajien koulutus, nuorten suomen kielen oppiminen, S2-ylioppilastutkinto
 • Saario Johanna – suomi toisena kielenä, toisella kielellä opiskelu, kansainväliset opiskelijat
 • Strömmer Maiju – suomi toisena kielenä, kielen oppiminen työssä, sisääntuloammatit, siivousala
 • Suni Minnasuomi toisena kielenä, työelämä, ammatillinen kieli- ja viestintätaito, monikielisyys, kielikoulutuspolitiikka
 • Tammelin-Laine Tainasuomi toisena kielenä, luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttaja-aikuiset, kielitaidon lähtötason arviointi
 • Tarnanen Mirja – opettajankoulutus, suomi toisena kielenä, kielitaidon arviointi, kielikoulutus, monikielisyys, kielikoulutuspolitiikka
 • Vaarala, Heidi – kielikoulutuspolitiikka, suomi toisena kielenä
 • Virtanen Aijasuomi toisena kielenä, ammatillinen kielitaito, kansainväliset opiskelijat, terveydenhuoltoala