Kielikampus

kokoaa yhteen Jyväskylän yliopiston kielentutkijat
ja –opettajat ja kutsuu yhteistyöhön myös muut kielestä ja kielen käytöstä ja opetuksesta kiinnostuneet.

Kielikampuslaisia ovat kielikeskus, kieli- ja viestintätieteiden laitos, Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja opettajankoulutuslaitos.

Kielipään blogi

  • 07.06.2017

UUSIA NÄKÖKULMIA TUTTUIHIN ILMIÖIHIN, TUTTUJA NÄKÖKULMIA UUSIIN ILMIÖIHIN

Työpajasarja Research Design Lab kokoontui taas kesän kynnyksellä tarkastelemaan ajankohtaisia ja tutkijoita mietityttäviä ilmiöitä. Tiistaina 23. toukokuuta 2017 järjestetyn, kevätkauden viimeisen tapaamisen teemana oli Valta, osallisuus ja eriarvoisuus. Kulunutta puolivuotista päätettäessä saatettiin todeta, että työpajasarja kasvoi kevään aikana ulos alkuperäisistä … Lue loppuun

Lisää…

Ajankohtaista

  • KIELIKAMPUS ALOITTAA OPETTAJIEN TäYDENNYSKOULUTUKSEN
  • 21.06.2017

Varhaista kielenoppimista kaikkialla!

Jyväskylän yliopiston Kielikampus aloittaa syksyllä 2017 Varhaista kielenoppimista kaikkialla – miksi ja miten -täydennyskoulutuksen opettajille. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle 67 000 euron rahoituksen. Rahoitus on osa valtion kärkihanketta, joka tukee kielenoppimisen varhentamista. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun. Kielikampuksen toimijoista mukana ovat … Lue loppuun

  • 34. SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN KESäKOULU JA ICML XVI KONFERENSSI 28.-30.8.2017 JYVäSKYLäSSä & NäRPIöSSä
  • 08.06.2017

16th International Conference on Minority Languages

Welcome to the International Conference on Minority Languages: Revaluing minority languages in Jyväskylä & Närpes, Finland, August 28-30, 2017. ICML XVI will address critical questions such as how minority languages are valued, by whom and under what conditions. The conference … Lue loppuun

  • TULOSSA SYKSYLLÄ: KIELIKESKUS 40 VUOTTA / KIELIKAMPUSSEMINAARI

Tulossa: Kielikeskus 40 vuotta / Kielikampusseminaari 27.9.2017

Kielikeskus juhlii syksyllä 40-vuotissyntymäpäiväänsä Kielikampusseminaarin merkeissä. Kielikampusseminaarin teemana on akateemisen kielenopetuksen ja -tutkimuksen viime vuodet, nykyhetki ja tulevaisuus. Seminaari pidetään 27.9.2017 kello 12–16.30 päärakennuksessa salissa C1. Lisätietoa seminaarista sekä ilmoittautumisesta tulee kesän jälkeen kielikampuksen web-sivulle. **** Hi, Language Campus Seminar … Lue loppuun

  • TULOSSA SYKSYLLÄ: KIELIKAMPUS TUTKIJOIDEN YöSSä

Tulossa: Kielikampus Tutkijoiden yössä 29.9.2017, Ruusupuisto Lucina C101

Tapaa Kielikampus Tutkijoiden yössä! Meet Language Campus in Researchers’ Night! Jyväskylän yliopiston Kielikampuksella kieltä ja kielen käyttöä tutkitaan monenlaisissa tilanteissa sekä sosiaalisissa ja kulttuurisissa ympäristöissä. Tutkimuksen ydinalueet ovat monikielinen ja monimediainen yhteiskunta, työn ja arkielämän diskurssit, uuslukutaito tietoyhteiskunnassa, kielen oppiminen … Lue loppuun

Lisää…